Domov » Aktuality » Nezaradené » Zmena starostu – Komunálne voľby 2022

Zmena starostu – Komunálne voľby 2022

Publikované štvrtok, 10 novembra 2022

Ste nový starosta v obci zapojenej do projektu NP TOS?

Ak áno, je potrebné nám zaslať žiadosť na našu emailovú adresu nptos@ia.gov.sk spolu s bezpečnostným kódom.

Následne Vám bude zaslaný návrh dodatku na Vašu emailovú adresu pre záväznú elektronickú komunikáciu. V prípade, ak sa mení aj Vaša emailová adresa, prosím doplňte túto informáciu do Vašej žiadosti.

Dodatok podpíšete, opečiatkujete, doplníte dátum podpisu a vyplníte časť podpisový vzor a v troch vyhotoveniach zašlete na našu korešpondenčú adresu NP TOS, Nevädzová 5, 821 01  Bratislava. Nezabudnite doplniť prílohy:

  • overenú fotokópiu osvedčenia o zvolení za starostu
  • overenú fotokópiu uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • overený výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (je potrebné podať žiadosť o zmenu v registri poskytovateľov sociálnej služby)

V prípade otázok sa obráťte na našich regionálnych metodikov/koordinátorov TU.

Nájdete nás aj na facebooku.