Domov » Aktuality » Vzdelávanie » Bezplatné ONLINE vzdelávanie určené pre opatrovateľky

Bezplatné ONLINE vzdelávanie určené pre opatrovateľky

Publikované pondelok, 16 januára 2023

V rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizujeme vzdelávanie na témy:

Ľudské práva klientov terénnej opatrovateľskej služby

Po absolvovaní vzdelávania nadobudnete znalosti v oblasti ľudsko -právnych záväzkov v sociálnych službách, princípoch ochrany ľudských práv, o ľudských právach a slobodách v podmienkach opatrovateľskej služby, ako aj o ľudských právach v kvalite sociálnych služieb. Vzdelávanie je v trvaní 2 dní (v rôznom rozpätí) od 9,00 hod do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
20.03.,04.04.2023Mgr. Mária Filipováprihlásiť sa
20.04.,05.05.2023Mgr. Mária Filipováprihlásiť sa
16.05.,30.05.2023Mgr. Mária Filipováprihlásiť sa
05.06.,15.06.2023Mgr. Mária Filipováprihlásiť sa

Práca s klientom s demenciou

Cieľom vzdelávania je definovanie, pomenovanie demencie a zdieľanie skúseností opatrovateliek, ktoré opatrujú klienta s demenciou. Vzdelávanie je v trvaní 2 dní (v rôznom rozpätí) od 9,00 hod do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
09.02.,15.02.2023Mgr. Peter Kollárovičprihlásiť sa
28.02.,07.03.2023Mgr. Peter Kollárovičprihlásiť sa
15.03.,27.03.2023Mgr. Peter Kollárovičprihlásiť sa
11.04.,18.04.2023Mgr. Peter Kollárovičprihlásiť sa
11.05.,22.05.2023Mgr. Peter Kollárovičprihlásiť sa

V prípade záujmu zúčastniť sa vzdelávania, prosím vyplňte prihlasovací formulár. Platný a vyplnený prihlasovací formulár automaticky slúži ako oficiálna registrácia na vzdelávanie.