Prehľad seminárov NP TOS za rok 2019

Publikované piatok, 24 januára 2020

PF 2020

Publikované streda, 18 decembra 2019

PF 2020

Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme odborníkov na Informačné semináre a osvetu. Ak ste odborníkom na sociálnu oblasť, opatrovateľskú službu a pod. kliknite na tento odkaz

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme Expertov. Súčasťou práce expertov bude analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov.

Videomanuál k predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS

Pripravili sme pre Vás videomanuál k správnemu predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS a k správnemu vypĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis.

Zverejnenie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Publikované pondelok, 5 augusta 2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnešným dňom zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.