Dôležitá informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS

Publikované piatok, 5 júna 2020

Uzavretie Oznámenia o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2019.

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Publikované utorok, 5 mája 2020

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Odporúčania pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Sme tu pre Vás

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej.

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

Najčastejšie otázky týkajúce sa NP TOS

Publikované piatok, 6 marca 2020

Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších otázok zo strany záujemcov o zapojenie sa do NP TOS. Nech sa páči, vypracovanli sme odpovede pre uľahčenie a lepšie porozumenie nastavenia projektu.