Domov » Aktuality » Nezaradené » Oznámenia » Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Publikované streda, 10 júna 2020


Elektronický formulár Žiadosti o Zapojenie sa do NP TOS


Prílohy Oznámenia

Príloha č. 1: Formulár žiadosti – vzor (pdf.)

Príloha č. 2: Kritéria pre výber tretích subjektov (pdf.)

Príloha č. 3: Zmluva o spolupráci – vzor (pdf.)

Príloha č. 4: Časový harmonogram termínov hodnotiacich kôl (pdf.)

Príloha č. 5: Schéma pomoci De minimis (pdf.)

Príloha č. 6: Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci De minimis (pdf.)

Príloha č. 6: Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci De minimis (docx.)

Príloha č. 7: Splnomocnenie – vzor (docx.)

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie – nútená správa (docx.)


Videomanuál k vpĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis