Domov » Aktuality » Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Odporúčania na podporu prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov sociálnych služieb

Viacerí odborníci v problematike poskytovania sociálnych služieb spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím pripravili ľahko čitateľný návrh na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom a jeho šírením po svete. V nasledujúcich 2 dokumentoch nájdete odporúčania na podporu prijímateľov ako aj zamestnancov sociálnych služieb. Poďakovanie patrí organizáciam SOCIA, Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Nezávislá Platforma Sociofórum, ktoré sa podieľali na tvorbe výsledných dokumentov.

Koronavírus? To zvládneme (Klik na odkaz)

COVID_19_easyread_malerozlisenie-1

Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID-19 (Klik na odkaz)

Podpora-prijimatelov_final