Domov » Kontakt

Kontakt


Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava

V prípade potreby: pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5, použite prosím zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo:
+ 421 918 111 67


Informácie pre poskytovateľov opatrovateľskej služby o národnom projekte získate na:

E-mail: nptos@ia.gov.sk

Facebook: NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 


Kontakty na projektový tím:

Mgr. Eva Bilka – projektová manažérka
+421 2 20 431 572, mobil:  +421 918 569 047; email: eva.bilka@ia.gov.sk

Mgr. Andrea Olajošová – garantka odborných aktivít
+421 2 20 431 579; mobil: +421 917 991 244; email: andrea.olajosova@ia.gov.sk

Mgr. Ing. Alexandra Červeňová – hlavná metodička/koordinátorka
+421 2 20 431 576; mobil:  ; email: alexandra.cervenova@ia.gov.sk

Ing. Miroslava Kochanová – hlavná metodička/koordinátorka
+421 2 20 431 576; mobil: ; email: miroslava.kochanova@ia.gov.sk


Kontakty na regionálnych koordinátorov/metodikov:

Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský samosprávny krajBc. Miroslava Nagyová
+421 908 696 550
miroslava.nagyova@ia.gov.sk

Banskobystrický samosprávny kraj –  Mgr. Katarína Horváth
+421 908 697 512
katarina.horvath@ia.gov.sk

Prešovský samosprávny kraj – PhDr. Ing. Svetlana Pavlovičová MBA 
+421 908 582 371
svetlana.pavlovicova@ia.gov.sk

Prešovský samosprávny kraj – PhDr. Petra Ovádová
+421 917 991 204
petra.ovadova@ia.gov.sk

Košický samosprávny krajMgr. Lucia Barabasová
+421 908 560 659
lucia.barabasova@ia.gov.sk