Domov » Platí opatrovateľke osvedčenie o absolvovanom kurze aj ak mal kurz menej ako 220 hodín?

Platí opatrovateľke osvedčenie o absolvovanom kurze aj ak mal kurz menej ako 220 hodín?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

  • Osvedčenia o získanom vzdelaní vydané podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní vrátane tých, ktoré už v čase účinnosti zákona o sociálnych službách (od 1.1.2009) vydali absolventom kurzov opatrovania subjekty akreditované Ministerstvom školstva SR, zostávajú v platnosti bez obmedzenia (v tom čase boli vydané bez časového obmedzenia platnosti).
  • Kvalifikačné kritériá spĺňajú absolventi kurzu, ktorí ho absolvovali do 31.1.2010 – bez ohľadu na počet hodín kurzu.
  • Po 31.1.2010 mohli opatrovateľky absolvovať kurz ktorý bol akreditovaný MŠ SR, ale spĺňajú kvalifikačné kritériá iba ak mal kurz najmenej 220 hodín.