Domov » Musia byť prílohy k Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS notársky overené?

Musia byť prílohy k Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS notársky overené?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Všetky prílohy musia byť originálom, alebo overenou kópiou dokumentov.