Domov » Môže sa zapojiť aj obec, ktorá má zriadený zariadenie pre seniorov?

Môže sa zapojiť aj obec, ktorá má zriadený zariadenie pre seniorov?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Pokiaľ obec neposkytuje opatrovateľskú službu a spĺňa kritéria pre výber tretích subjektov uvedené v Oznámení o možnosti zapojenia sa do národného projektu má možnosť zapojiť sa, nakoľko Domov sociálnych služieb je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách iný druh poskytovanej sociálnej služby.