Domov » Komu je možné poskytovať terénnu opatrovateľskú službu?

Komu je možné poskytovať terénnu opatrovateľskú službu?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Nárok na terénnu domácu opatrovateľskú službu vzniká osobe, ktorá podľa vydaného rozhodnutia obce:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má stupeň odkázanosti najmenej II. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Terénnu opatrovateľskú službu je možné poskytovať iba klientovi, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu a uzavrie Zmluvu s poskytovateľom, opatrovateľskej služby, v tomto prípade s obcou.