Domov » Čo je bezpečnostný kód a kde ho nájdem?

Čo je bezpečnostný kód a kde ho nájdem?

Publikované utorok, 16 júna 2020

Bezpečnostný kód je 8 miestny kód, ktorý je žiadateľovi po vyplnení elektronickej Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS doručený spolu s PDF formulárom Žiadosti na email pre záväznú elektronickú komunikáciu. Bezpečnostný kód je uvedený na titulnej strane Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS pod názvom žiadateľa. Kód využíva žiadateľ pri každej emailovej komunikácii s IA MPSVR SR a slúži na overenie osoby konajúcej v mene žiadateľa pri úprave alebo doplnení údajov uvedených v Žiadosti.