Domov » Ako overím, či spĺňam podmienku počtu obyvateľov stanovených projektom?

Ako overím, či spĺňam podmienku počtu obyvateľov stanovených projektom?

Publikované pondelok, 6 apríla 2020

Pri overení oprávnenosti žiadateľa o zapojenie sa do NP TOS a splnenia kritéria počtu obyvateľov vychádzame z Východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu daní z príjmu fyzickej osoby.

Informácia je dostupná na webovom sídle Ministerstva financií https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/ pod názvom Východiskové a štatistické údaje o podiele obcí na výnose daní z príjmu fyzickej osoby pre rok 2020 (PDF).