Domov » Aktuality » Informačné semináre NP TOS » BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

Publikované pondelok, 16 januára 2023

Informačný seminár na tému:

Financovanie pri terénnej forme opatrovateľskej služby, zmena financovania pre mestá a obce

Seminár je zameraný komplexne na problematiku zdrojov financovania, úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby ako aj finančnej podpory neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby. Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..

Dátum LektorPrihlásenie sa
16.02.-17.02.2023Mgr. Mária FilipováPrihlásiť sa
12.04.-13.04.2023Mgr. Mária FilipováPrihlásiť sa
03.05.-04.05.2023Mgr. Mária FilipováPrihlásiť sa
Informačný seminár na tému:

Stratégia a plánovanie procesov terénnej opatrovateľskej služby na úrovni samospráv

Je určený pre všetkých zástupcov samospráv. Po absolvovaní informačného seminára budete mať všetky potrebné informácie k nasledovným dokumentom:
1)Komunitné plánovanie sociálnych služieb  
2)Tvorba všeobecne záväzného nariadenia obce so zameraním na sociálne služby.

Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
22.02.-23.02.2023Mgr. Branislav CvachoPrihlásiť sa
29.03.-30.03.2023Mgr. Branislav CvachoPrihlásiť sa
24.05.- 25.05.2023Mgr. Branislav CvachoPrihlásiť sa
Informačný seminár na tému:

Spoločný obecný úrad

Dozviete sa, aké sú možnosti pre zriadenie spoločného obecného úradu, ako vypracovať zmluvu o jeho zriadení, ako prispievať na chod spoločného úradu zameraného na správu sociálnych služieb a ako jeho chod zorganizovať. Spoločný obecný úrad môže byť odpoveďou na nedostatok administratívnych kapacít pre zabezpečenie sociálnych služieb pre Vašich občanov. Seminár je v trvaní 4 hodín, 26.01.2023 od 11,00 hod do 15,00 hod., 14.03.2023 od 09,00 hod do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
26.01.2023Mgr. Mária Filipová Prihlásiť sa
14.03.2023 Mgr. Mária Filipová Prihlásiť sa

Informačný seminár na tému:

Terénna opatrovateľská služba od A do Z

Po absolvovaní infoseminára budete mať všetky potrebné informácie k týmto témam:
1)Proces registrácie opatrovateľskej služby v praxi
2)Realizácia terénnej opatrovateľskej služby v súlade so zákonom o opatrovateľských službách ( posudková činnosť, zmluva s prijímateľom sociálnej služby, zmluva so zamestnancom – opatrovateľkou, kvalifikačné predpoklady opatrovateľky, výkon terénnej formy opatrovateľskej služby.
3)Význam rozvoja a podpory opatrovateľskej služby v obci, povinnosti obcí v zmysle zákona o sociálnych službách   

Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..           

DátumLektorPrihlásenie sa
01.02.-02.02.2023Mgr. Branislav CvachoPrihlásiť sa
08.03.-09.03.2023Mgr. Branislav CvachoPrihlásiť sa

V prípade záujmu zúčastniť sa informačného seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár. Platný a vyplnený prihlasovací formulár automaticky slúži ako oficiálna registrácia na seminár.